Nordsø Offshore Netværk

Vind og sol | februar 2016 - juli 2019

Nordsø Offshore Netværk er et forskningsprojekt, som har til formål at undersøge, hvordan fremtidens udbygning af offshore vindkraftværker og offshore elnet vil påvirke elsystemerne i Nordsøen gennem netværket. Nordsø Offshore Netværk udgøres af deltagende forskere fra Storbritannien, Tyskland, Norge, Holland og Danmark.

Ea Energianalyse er en del af den danske projektgruppe (NSON-DK), der specifikt arbejder med at undersøge det danske elsystem ud fra en række forskningsspørgsmål:

  • Hvordan vil udbygningen med offshore vindkraft påvirke variationer og usikkerheder i elproduktionen?
  • Hvordan vil denne øgede usikkerhed påvirke den nødvendige balance mellem produktion og forbrug i elsystemet?
  • Hvordan vil offshore vindkraft og offshore elnet påvirke elmarkederne?
  • Hvordan vil udbygningen af offshore elnettet påvirke forsyningssikkerheden i det Danske elsystem?
  • Hvilke instrumenter kan politikerne anvende for at sikre en effektiv og kost-optimal udvikling af offshore vindkraft og elnet?

Ea Energianalyses rolle er blandt andet at lave analyser af forsynigssikkerhed ved hjælp af modellen SysyfosR.

Ud over Ea Energianalyse, deltager Instituttet for Vindenergi (leder) og Institut for Systemer, Produktion og Ledelse fra DTU i projektet.