Håndtering af flaskehalse i det nordiske elmarked

Balmorel: Energisystemsmodel | december 2007 - marts 2008

Projektet havde til formål at belyse de tekniske og økonomiske konsekvenser af den nuværende håndtering af flaskehalse i det nordiske elmarked og de vigtigste alternativer hertil. Elementer i analysen er bl.a. effektivitet i ressourceanvendelsen, markedsmagt, incitamenter for investeringer i infrastruktur, forsyningssikkerhed og tekniske aspekter.

Elmarkedsmodellen Balmorel blev anvendt i analyserne.

Konkrete anbefalinger

Analyserne danner bl.a. baggrund for konkrete anbefalinger om den fremtidige nordiske håndtering af flaskehalse og skal ses i forlængelse af det tidligere udførte projekt “Steps for improved congestion management and cost allocation for transit”.

Hagman Energi, Cowi og Ea Energianalyse udførte projektet for Elmarkedsgruppen under Nordisk Ministerråd.

Hvor vi har arbejdet