Håndtering af flaskehalse i det nordiske elmarked

Balmorel: Energisystemsmodel | december 2007 - marts 2008

Projektet havde til formål at belyse de tekniske og økonomiske konsekvenser af den nuværende håndtering af flaskehalse i det nordiske elmarked og de vigtigste alternativer hertil. Elementer i analysen er bl.a. effektivitet i ressourceanvendelsen, markedsmagt, incitamenter for investeringer i infrastruktur, forsyningssikkerhed og tekniske aspekter.

Elmarkedsmodellen Balmorel blev anvendt i analyserne.

Konkrete anbefalinger

Analyserne danner bl.a. baggrund for konkrete anbefalinger om den fremtidige nordiske håndtering af flaskehalse og skal ses i forlængelse af det tidligere udførte projekt “Steps for improved congestion management and cost allocation for transit”.

Hagman Energi, Cowi og Ea Energianalyse udførte projektet for Elmarkedsgruppen under Nordisk Ministerråd.