Biomassestatistik 2019

Affald, bioenergi, geotermi | marts 2020 - november 2020

Til brug for Energistyrelsens foreløbige og endelig årsstatistik for 2019, estimerede Ea Energianalyse i dette projekt udviklingen i Danmarks forbrug af brænde, halm, skovflis, træaffald og træpiller uden for forsyningssektoren, samt importen af brændslerne i 2019. 

Forbrugstallene kategoriseres efter forbrug i: 

  • Private boliger 
  • Offentlig service 
  • Landbrug 
  • Industri 

For brænde viste den estimerede udvikling sig at matche med resultatet af en undersøgelse af brændeforbruget, som Energistyrelsen har gennemført sammen med Danmarks Statistik.

Projektet løb fra marts til oktober 2020.

I tidligere projekter har Ea Energianalyse undersøgt forbruget af træpiller og brænde samt årligt estimeret biomasseimport og -forbrug. Læs mere ved at følge linksne herunder: