Grønland og Parisaftalen

Arktis | juni 2022 - marts 2023

I samarbejde med det grønlandske Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, har Ea Energianalyse lavet en analyse af Grønlands muligheder for at deltage i Parisaftalen.

Analysen fokuserer på, hvordan Parisaftalen vil forpligte Grønland, og hvad der skal til, for at det grønlandske samfund kan reducere sit klimaaftryk.

I analysen indgår en vurdering foretaget af Kammeradvokaten, som slår fast, at Grønland i samarbejde med den danske regering godt kan fastsætte et andet reduktionsmål end det danske.

Allerede igangsatte initiativer om udbygning af vandkraft vil kunne reducere Grønlands udledninger, men de største udfordringer for Grønland bliver at omstille fiskeri, søfart, luftfart og energiforbrug i byer og bygder uden adgang til vandkraft.

Den fulde analyse kan findes her på siden. Den er delt op i en hovedrapport med hovedkonklusioner og en baggrundsrapport, der går i dybden med de berørte områder.