Biomassestatistik 2021

Affald, bioenergi, geotermi | januar 2022 - oktober 2022

Til brug for Energistyrelsens foreløbige og endelig årsstatistik for 2021, estimerede Ea Energianalyse i dette projekt forbrug og import af faste biobrændsler ud fra bl.a. interview med brancheaktører og kendskab til konkrete projekter. Estimatet omfatter forbruget af halm, skovflis, brænde, træpiller og træaffald uden for den kollektive energiforsyning samt importen af biobrændsler i 2021.

Forbrugstallene blev kategoriseret efter forbrug i:

  • Private boliger
  • Offentlig service
  • Landbrug
  • Industri

Projektet løb fra januar til oktober 2022.

Andre undersøgelser af biomasseforbruget

I tidligere projekter har Ea Energianalyse undersøgt forbruget af træpiller og brænde samt årligt estimeret biomasseimport og -forbrug for Energistyrelsen. Læs mere ved at følge de forskellige links herunder:

Metoderne bag undersøgelserne er beskrevet på Energistyrelsens hjemmeside her.