27.10.2016

Energiforsyning 2030 - et bud på fremtidens fjernvarme

Grøn Energi har netop udgivet en analyse om energiforsyningen i 2030, som er udarbejdet i samarbejde med Ea Energianalyse. Analysen præsenteres i dag, torsdag d. 27. oktober, på Dansk Fjernvarmes 58. landsmøde, der afholdes i Bella Centret i København.

 

 

 

 

26.10.2016

Ea i pressen

Fagpressen bringer et interview med Hans-Henrik Lindboe, partner i Ea Energianalyse, om hastigheden i den grønne omstilling.

 

 

 

26.10.2016

CO2-emission ved øget elforbrug
Ea Energianalyse finder, i netop udgivet analyse, at der må forventes at være en

CO2-konsekvens af øget elforbrug i Danmark, idet EU 's kvotesystem ikke vil lægge et bindende CO2-loft i mange år frem i tiden.

 

CO2-konsekvensen afhænger af den fremtidige udvikling af det internationale elsystemet og bør vurderes ud fra dette over en længere periode, f.eks. frem til 2050 eller over elforbrugets levetid. For øget elforbrug i 2020-2050 vil den tilbagediskonterede effekt i 2016 svare til ca. 425 g CO2/kWh i et medium-scenarie for den fremtidige udvikling i elsektoren, og under forudsætning af at verden forfølger en ambitiøs klimadagsorden.

 

Ved vurdering af CO2-effekten ved elforbrug er det derudover afgørende, om elforbruget kan klassificeres som "nyt" elforbrug, eller om der er tale om elforbrug, som eksempelvis blot flyttes imellem lande.

Analysen er lavet for Ingeniørforeningen IDA og blev præsenteret på et debatmøde på Christiansborg den 25. oktober.

 

 

 

 

11.10.2016

Ea taler ved dette års Arctic Circle Assembly i Island

Mere end 2000 deltagere fra 50 lande samles årligt til Arctic Circle Assembly i Reykjavík for at diskutere fremtiden for Arktis.


Anders Kofoed-Wiuff, partner i Energianalyse, var inviteret til at præsentere i en breakout session om fremtidige elnetværk i Nordatlanten. Med baggrund i projektet Nordic Energy Technology talte han om transmissionsforbindelsers rolle i overgangen til VE baserede energisystemer.

Download præsentationen her.
Arctic Circle Assembly blev afholdt i Reykjavík fra d. 7.-9. oktober 2016

 

 

03.10.2016

Hvad siger verdens førende vindeksperter?

Ea Energianalyse har, via vores deltagelse i IEA Wind Task 26, bidraget til IEAs seneste undersøgelse blandt verdens førende vindeksperter. Undersøgelsen er udgivet i tidsskriftet Nature Energy og har siden fået megen opmærksomhed i pressen.


Resultaterne baseres på interview med 163 af verdens førende vindeksperter, herunder en ekspert fra Ea Energianalyse, og behandler udviklingsmulighederne på teknologiområdet og fremtidige omkostninger ved vindenergi.


Læs mere om resultaterne i the Washington Post eller download artiklen her.

 

 

 

 

 

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 27.10.2016

 

Electricity Price Projections

 

 

Læs mere her

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

Læs mere og få adgang på energycalculator.dk

 

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096