Nyheder

 

23.04.2015

Ny vision for omstilling af Kinas energisystem

Ea Energianalyse har bidraget til udarbejdelsen af en ny vision for omstilling af Kinas energisystem, hvor vedvarende energi spiller hovedrollen. I 2050 kan Kina's elsystem være baseret på 90% ikke fossil energi og i samspil med en øget elektrificering vil forureningsniveauet kunne bringes tilbage til niveauet fra 1980'erne, før den økonomiske og industrielle transition i landet for alvor tog fat. Studiet viser at dette kan opnås, samtidigt med at Kina opfylder sine langsigtede mål for 2050 om at etablere 'a moderately prosperous society'.

 

Studiet er udarbejdet af China National Renewable Energy Center (CNREC), der er blev etableret i 2012 med støtte af det dansk finansierede Sino-Danish Renewable Energy Programme, som også har finansieret Ea's rolle. Ea har arbejdet tæt sammen med eksperterne i CNREC i udarbejdelsen af scenarier og især i modelanalyserne af elsektoren. Elsektorens analyser er udarbejdet på CNRECs CREAM-EDO model, der er udviklet med udgangspunkt i Balmorel modellen. Studiet bygger videre på analyser lavet i et samarbejde imellem CNREC og Energistyrelsen.

 

Hovedsponsoren på 2050 studiet var the Energy Foundation.

 

Se nyhedshistorien på CCTV Experts: renewable energy may take up lion's share

 

Hent rapporten China 2050 High renewable energy penetration scenario and roadmap study

 

05.03.2015

Velkommen til Malthe Jacobsen

Malthe er ny medarbejder i Ea, hvor han blandt andet kommer til at arbejde med energiplanlægning og analyser af teknologiske og økonomiske aspekter af vedvarende energi i energisystemerne.

 

Desuden skal Malthe arbejde med potentialet for integration af geotermisk varme i fjernvarmesystemet.

 

23.02.2015

Ea Energianalyse øger tilstedeværelsen i Kina

Partner Lars Møllenbach Bregnbæk udstationeres hos China National Renewable Energy Centre (CNREC) i forbindelse med Eas rolle i det 5-årige program Boosting Renewable Energy as a part of China’s energy system revolution.

Lars skal medvirke til udarbejdelse af analyser, omfattende scenarier og udbygningen af et fleksibelt elnet og elsystemet i Kina, der vil kunne understøtte Kinas voksende ambitioner for vedvarende energi. Han vil være med til at holde styr på trådende på tværs af analysemodeller, herunder opbygge kapacitet igennem træning og sidemandsoplæring af de kinesiske eksperter.

 

Opgaven omfatter en del koordinering af biddrag fra de internationale samarbejdspartnere i Energistyrelsen, det amerikanske National Renewable Energy Laboratory (NREL) til CNREC, især på modelområdet.

 

Udover Boosting Renewable Energy programmet, fortsætter Lars’ involvering i andre aktiviteter i Ea Energianalyse.

 

Læs mere om Boosting Renewable Energy

 

 

Nyhedsarkiv

Tidligere nyheder publiceret her på siden kan findes i vores Nyhedsarkiv

 

Aktuelle projekter
Læs om projekter, som Ea Energianalyse deltager i her.

 

 

Opdateret 24.04.2015

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

 

Energy Cost Calculator er et interaktivt værktøj, hvor brugerne kan justere på en række parametre i beregninger af forskellige teknologiersomkostningerne ved elproduktion.

 

Energy Cost Calculator tilbyder en fleksibilitet, hvor brugeren har mulighed for selv at bestemme mange af de data, som ligger til grund for beregningerne. Det er muligt fx at vælge mellem forskellige brændselspriser, rentesatser, mv.

 

Læs mere og få adgang på energycalculator.dk

 

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83Fax 33 32 16 61

GEO: 55.675932, 12.575096