Nyheder

 

12.03.2015

Virksomheder der har gennemført energispareprojekter søges

Ea Energianalyse er sammen med Viegand Maagøe i gang med en analyse for Energistyrelsen, der handler om private virksomheders erfaringer med energispareprojekter.

 

Vi søger derfor virksomheder, der har gennemført energispareprojekter i 2012, 2013 eller 2014 og som vil give deres holdning til kende via et spørgeskema. Det tager ca. 10 minutter, at gennemføre og besvarelser anonymiseres i den endelige rapport.

 

Udfyld Spørgeskema om energispareprojekter for private virksomheder

 

Læs mere om projektet Private virksomheders erfaringer med energisparetiltag

 

10.03.15

Student til modellering af energisystemer søges

Ea Energianalyse søger en engageret studentermedhjælper med matematisk baggrund til at bistå os med beregnings- og databehandlingsopgaver samt løbende videreudvikling af vores modelværktøj - Balmorel.

 

Læs stillingsopslaget Spændende studenterjob i energibranchen

 

05.03.15

Velkommen til Malthe Jacobsen

Malthe er ny medarbejder i Ea, hvor han blandt andet kommer til at arbejde med energiplanlægning og analyser af teknologiske og økonomiske aspekter af vedvarende energi i energisystemerne.

 

Desuden skal Malthe arbejde med potentialet for integration af geotermisk varme i fjernvarmesystemet.

 

23.02.2015

Ea Energianalyse øger tilstedeværelsen i Kina

Partner Lars Møllenbach Bregnbæk udstationeres hos China National Renewable Energy Centre (CNREC) i forbindelse med Eas rolle i det 5-årige program Boosting Renewable Energy as a part of China’s energy system revolution.

Lars skal medvirke til udarbejdelse af analyser, omfattende scenarier og udbygningen af et fleksibelt elnet og elsystemet i Kina, der vil kunne understøtte Kinas voksende ambitioner for vedvarende energi. Han vil være med til at holde styr på trådende på tværs af analysemodeller, herunder opbygge kapacitet igennem træning og sidemandsoplæring af de kinesiske eksperter.

 

Opgaven omfatter en del koordinering af biddrag fra de internationale samarbejdspartnere i Energistyrelsen, det amerikanske National Renewable Energy Laboratory (NREL) til CNREC, især på modelområdet.

 

Udover Boosting Renewable Energy programmet, fortsætter Lars’ involvering i andre aktiviteter i Ea Energianalyse.

 

Læs mere om Boosting Renewable Energy

 

17.02.2015

Ea introducerer Energy Cost Calculator

Ea Energianalyse er stolte af at præsentere energiberegneren Energy Cost Calculator, et interaktivt værktøj, hvor brugerne kan justere på en række parametre i beregninger af forskellige teknologiersomkostningerne ved elproduktion.

 

Energy Cost Calculator tilbyder en fleksibilitet, hvor brugeren har mulighed for selv at bestemme mange af de data, som ligger til grund for beregningerne. Det er muligt fx at vælge mellem forskellige brændselspriser, rentesatser, mv.

 

Læs mere og få adgang på energycalculator.dk

 

 

Nyhedsarkiv

Tidligere nyheder publiceret her på siden kan findes i vores Nyhedsarkiv

 

Aktuelle projekter
Læs om projekter, som Ea Energianalyse deltager i her.

 

 

Opdateret 16.03.2015

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

Læs mere og få adgang på energycalculator.dk

 

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83Fax 33 32 16 61

GEO: 55.675932, 12.575096