08-02-2016

Effektivisering af gassektoren

Energistyrelsen har netop offentliggjort rapporten ”En effektiv gassektor”, hvor Ea Energianalyse har fungeret som konsulent på nogle af arbejdsgruppens analyser.

Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet, at gasdistributionsselskabernes omkostningsramme og benchmarking udvides, således at både driftsomkostninger og afskrivning på anlægs- og netaktiver omfattes. Indførelsen af en gasengrosmodel bør afvente erfaringerne fra engrosmodellen på elmarkedet.

 

Læs mere om Effektivisering af gassektoren

Hent rapporten En effektiv gassektor

 

 

05-02-2016

Masterplanen for Østafrika er offentliggjort

Efter godkendelsen i sidste uge, er masterplanen nu offentliggjort. I masterplanens sammendrag er der lagt et særligt fokus på de beslutninger, der kan tages på kort sigt, og mulighederne for udvikling af elsystemet frem mod 2020 og 2025 diskuteres. Hvorimod de langsigtede perspektiver (frem mod 2040) behandles i de øvrige bind i masterplanen.

 

Læs mere om masterplanen i EAPP regional power system master plan – executive summary

 

Hent alle rapporterne og læs mere om projektet Udvikling af regional master plan i Østafrika

 

 

26-01-2015

EAPP Masterplan godkendt

De ledende organer bag Eastern Africa Power Pool, EAPP, mødtes 20.-22.1.2016 i Etiopien og godkendte masterplanen for 10 lande i Østafrika. Landene er Libyen, Ægypten, Sudan, Etiopien, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi og DRC.

 

De ledende organer i EAPP er dels Styrekomiteen, som er ledere fra de 10 landes elselskaber, og dels Council of Ministers, som er regeringsrepræsentanter fra de samme lande.

 

Ea Energianalyse har arbejdet tæt sammen med EAPP og de 10 lande om at analysere mulighederne for udvikling af elsystemet og har derigennem blandt andet peget på få etableret 6 transmissionsledninger frem mod 2020 og yderligere 3 før 2025. Væsentlig er fx forbindelser fra Etiopien til Sudan og videre til Ægypten.

 

Læs mere om projektet Udvikling af regional master plan i Østafrika

 

 

 

 

05.01.2016

Analyse af regionalt fjernvarmesamarbejde i hovedstadsregionen

Ti større fjernvarmeselskaber i Region Hovedstaden har i fælleskab analyseret mulige fordele ved at koble fjernvarmenettene tættere sammen med bistand fra Ea Energianalyse.

 

Med de nuværende rammer peger analysen på, at der er økonomi i etablering af ny grundlastkapacitet i form af primært biomasse-kraftvarme, sekundært solvarme i mindre fjernvarmeområdet. Der er desuden økonomi i at koble systemerne bedre sammen med ny transmissionskapacitet.

 

I et samfundsøkonomisk perspektiv peger analysen derimod på, at varmepumper bør spille en stor rolle i regionens fjernvarmeforsyning.

 

Analysen bekræfter, at uoverensstemmelser mellem selskabs- og samfundsøkonomi skaber usikkerhed om hvilke varmeproduktionsinvesteringer der bør vælges i den grønne omstilling.

 

Læs mere om projektet Analyse af regionalt fjernvarmesamarbejde i hovedstadsregionen

 

Læs rapporten Regional fjernvarmeanalyse - Screening af muligheder for en koordineret udbygning af varmetransmission og produktion i Region Hovedstaden mod 2035

 

 

16-12-2015

Integration af vindkraft

Ea Energianalyse har analyseret en række tiltag, der har positiv indvirkning på integration af vindkraft. Analysen viser, at en kombination af varmepumper, elpatroner og Viking Link – en elektrisk forbindelse mellem Danmark og England - har størst positiv integrationseffekt.

 

Analysen viser desuden, at der er god samfundsøkonomi ved at gennemføre tiltagene og at de enkelte tiltag ikke forringer økonomien væsentligt i de andre.

Læs mere om analysen Integration af vindkraft - Viking Link og andre tiltag for integration af vind


Hent rapporten Integration af vindkraft - Viking Link og andre tiltag for integration af vind

 

24-11-2015

Nordisk pavillion på COP21

De nordiske lande har i regi af Nordisk Ministerråd en fælles pavillon ved FNs klimaforhandlinger i Paris d. 30 november til 11. december, 2015. En spændende serie af begivenheder vil præsentere det nordiske perspektiv på COP21 og en bred vifte af grønne løsninger fra de nordiske klimapionerer.

 

Læs mere på norden.org

 

Ea Energianalyse har i den forbindelse udarbejdet materiale for Energistyrelsen i forlængelse af projektet Evaluering af SEP-puljen og den grønne superpulje samt konferencen The role of Nordic municipalities and regions in the green transition

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 08.02.2016

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

 

Energy Cost Calculator er et interaktivt værktøj, hvor brugerne kan justere på en række parametre i beregninger af forskellige teknologiersomkostningerne ved elproduktion.

 

Energy Cost Calculator tilbyder en fleksibilitet, hvor brugeren har mulighed for selv at bestemme mange af de data, som ligger til grund for beregningerne. Det er muligt fx at vælge mellem forskellige brændselspriser, rentesatser, mv.

 

Læs mere og få adgang på energycalculator.dk

 

 

08

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096