16-05-2019

 

EAducation: Danida-finansieret kursus ”Introduction to Balmorel” på DTU

 

 

Sidste fredag afsluttede Ea Energianalyse den sidste del af kurset ”Introduction to Balmorel”, der var finansieret af Danida Fellowship Centre (DFC). Ea bistod DTU, der var hovedarrangør, i at holde kurset, der havde fokus på internationale modelopsætninger for Indonesien og Indien.

 

Kurset strakte sig over i alt fire uger og var organiseret i to mødegange, en i marts og en i maj. De inviterede deltagere var 27 aktører fra energisektoren i Indien og Indonesien, begge lande der er en del af ”Danish Strategic Sector Cooperation” (SSC), fra en række af organisationer og selskaber: det indonesiske forsyningsselskab PLN, Indonesian Directorate of Electricity (MEMR-DJK), National Energy Council (Indonesia), Indian Central Electridity Authority (CEA) og Indian National Institute of Wind Energy (NIWE).

 


Deltagerne fik en introduktion til analyse af energisystemer og matematisk modellering, og lærte dermed at bruge Balmorel-modellen til at støtte beslutningstagningen for både planlægning af og drift af elsystemet. I løbet af den sidste dag fremlagde deltagerne resultatet af deres test cases for hinanden, gennemgik en sidste prøve og fik et Balmorel-certifikat.

 

 

23-04-2019

 

Datacentre påvirker hvordan målsætninger for vedvarende energi i Danmark opfyldes

 

En række datacentre er planlagte eller under opførelse i Danmark, og Energistyrelsen forventer de vil have et elforbrug på 7 TWh svarende til ca. 17% af det nationale elforbrug i 2030.

 

Med energiaftalen fra 2018 vedtog Folketinget en aftale, der anviser vejen til at nå en VE-andel på ca. 55 pct. i 2030. Datacentrenes forventede elforbrug påvirker, hvor stort behovet for udbygning med vedvarende energi er, for at de 55% kan nås.

 

Ea Energianalyse har bistået Klimarådet i en analyse af store datacentre i Danmark, og hvordan deres elforbrug vil påvirke målsætningen om mindst 55% vedvarende energi i Danmark i 2030. Ea har vurderet, at der bliver behov for øget udbygning med havvind for at nå målet.

 

Analyserne er gennemført med markedsmodellen Balmorel, som kan optimere drift og investeringer i el- og fjernvarmesektoren under forskellige forudsætninger. Endvidere er konsekvenserne for elforsyningssikkerheden analyseret med SISYFOS, der er udviklet af Energistyrelsen og Ea Energianalyse.

 

Klimarådets analyse og baggrundsrapporter kan hentes på deres hjemmeside.

 

 

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv.

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 16.05.2019

Ea i nye omgivelser
Vi er flyttet i nye flotte lokaler på Gammeltorv – stadig i hjertet af København.

 

Du kan finde os på følgende adresse:

 

Gammeltorv 8, 6. sal
1457 København K

 

 

 

 

Læs mere her

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

Læs mere og prøv energycalculator.dk

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal 1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096