Nyheder

23.10.14

Hvornår er biomasse CO2 neutralt?

I forbindelse med analyser af konvertering fra kul til biomasse på kraftvarmeanlæg har Ea Energianalyse arbejdet med begrebet Tidspunkt for CO2 neutralitet, og udarbejdet en model, der kan beregne dette tidspunkt når der bruges resttræ.


CO2 neutralitet nås, når den samlede besparelse af fossilt kulstof svarer til skovens tabte kulstoflager. For effektive kraftvarmeværker der omstilles fra kul til biomasse, kan der gå ca. 10 år før biomassen er CO2 neutral.


Læs mere om modellen i notatet Biomasse og CO2

Kontakt: Hans Henrik Lindboe eller Sirid Sif Bundgaard

 

10.10.14

Ea Energianalyse i tysk samarbejde

Ea Energianalyse har indgået et samarbejde med Ole Langniß, som i Tyskland arbejder med støttesystemer for avancerede energisystemer, især vedvarende energi og energieffektivitet.

 

I de fælles projekter indgår temaer som fx støttesystemer for vedvarende energi, langsigtet planlægning af fjernvarmesystemer i Tyskland og scenarieanalyser til den tyske energiewende.

 

Læs mere om Dr. Langniß – Energie & Analyse

 

09.09.14

Fremtidens fjernvarme

Med regeringens vision om en grøn energiforsyning står fjernvarmeproduktionen på landets mere end 400 varmeværker over for meget store udfordringer de næste 10-15 år. Ea Energianalyse har sammen med COWI foretaget en analyse for Energistyrelsen om fjernvarme i fremtiden.

 

Se videoen Fremtidens fjernvarme

 

Hent rapporten Fjernvarmeanalyse - Modelberegninger af scenarier for fjernvarmens udvikling i fremtidens energisystem

 

26.08.14

Østafrika rykker tættere sammen

Der er ved at blive etableret en elektrisk rygrad mellem Etiopien, Kenya og Tanzania. Analyser gennemført med dansk hjælp viser, at det især er en god idé at trække højspændingsledninger mellem Sudan og Etiopien. Læs mere i Nyhedsbladet Dansk Energi.

 

Læs mere om projektet

 

 

 

Nyhedsarkiv

Tidligere nyheder publiceret her på siden kan findes i vores Nyhedsarkiv

 

Aktuelle projekter
Læs om projekter, som Ea Energianalyse deltager i her.

 

 

Opdateret 23.10.2014

EurObservER

– Barometre for udviklingen af vedvarende energi i EU

 

Seneste temabarometre

 

Overview barometer 2013

The state of renewable energies in Europe

 

Mere om projektet

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83Fax 33 32 16 61

GEO: 55.675932, 12.575096