30-01-2018

Mød Ea på Folkeuniversitetet og kom med bag energipolitikken!

 

 

Til foråret tager Ea Energianalyse dig bag energipolitikken, i en foredragsrække over 7 onsdage, hvor vi tager dig med ind i den aktuelle energipolitiske debat, ser på elmarkedets funktion, diskuterer rollen for biomasse, energieffektivitet, elbiler og kraftvarme og ser på Danmarks rolle i en global omstilling.

 

Tilmeld dig her.

 

 

 

10-01-2018

Træpilleforbruget i Danmark vokser

Energistyrelsens træpilleundersøgelse for 2016 er udarbejdet af Ea Energianalyse i 2017. Den viser, at træpilleforbruget i Danmark er steget omkring 22 pct. sammenlignet med den tilsvarende undersøgelse fra 2014. Stigningen er sket såvel i de store kraftvarmeværker, der har bevæget sig væk fra kul, og i de mindre anlæg i private husholdninger samt i industri, institutioner og offentlige bygninger.

 

Træpilleundersøgelsen har kortlagt den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2016. Der blev fremstillet ca. 0,16 mio. ton træpiller i Danmark, mens der blev importeret godt 2,4 mio. ton, heraf halvdelen fra Baltikum. Dermed kom 94 pct. af den samlede forsyning af træpiller i 2016 fra udlandet.

 

Hent rapporten her.

 

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv.

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 30.01.2018

 

Læs mere her

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

Læs mere og prøv energycalculator.dk

 

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096