16.06.2015

Øget integration og kapacitet vil reducere CO2-udledning

Ea Energianalyse har deltaget i et studium af effekterne ved en øget integration af elsystemerne mellem de nordiske lande og Tyskland.

 

Analysen viser blandt andet at øget integration af elsystemerne mellem de nordiske lande og Tyskland vil reducere CO2-udledning gennem en bedre udnyttelse af den vedvarende energi. Modelberegningerne peger på at der frem mod 2030 kan forventes et betydeligt produktionsoverskud i Norden, som kan udgøre en væsentligt driver for udbygningen med transmissionskapacitet.

 

Det fremgår desuden, at en kraftig udbygning med vedvarende energi i elsystemet vil øge værdien af at udbygge kapaciteten i transmissionsnettet mellem de nordiske lande og Tyskland betragteligt.

 

Læs mere om undersøgelsen og de vigtigste resultater i rapporten Increased integration of the Nordic and German electric systems - summary of findings

 

Læs mere om projektet, der blev udført for Agora Energiewende og Global Utmaning: Effekter af øget integration af det nordiske og det tyske elsystem hvor også den fulde rapport kan hentes.

 

02.06.2015

 

READY – projektet belønnet med ForskEL-prisen 2015

I arbejdet med at imødegå nødvendigheden af et mere fleksibelt elsystem, har projektet, READY – Varmepumper i Smart Grid sammenhæng arbejdet med styring af et stort antal varmepumper.

 

De to overordnede mål med styring af varmepumper I READY-projektet i forhold til elsystemet er, dels at flytte elforbruget i forhold til spotprisen og dels for at varmepumperne skal bidrage til at holde balancen i driftstimen ved at levere regulerkraft.

 

Projektet har fået ForskEL-prisen 2015, der blev uddelt på konferencen for energiforsking, EnergiForsk 2015

 

Læs mere om projektet READY – Varmepumper i Smart Grid sammenhæng

 

Læs hovedrapporten READY – Smart Grid Ready VVP Controller for Heat Pumps

 

Læs artiklen fra prisoverrækkelsen ForskEL-prisen går til Smart Grid-projekt

 

28.05.2015

Energibesparende effekt af feedback om energiforbrug

En gennemgang af eksisterende undersøgelser af den energibesparende effekt af feedback om forbrug indikerer at besparelser på 2-3% kan opnås på tværs af metoder med både direkte og indirekte feedback så vel som forskellige niveauer af oplysninger og detaljeret information.

 

Ea Energianalyse har udført en kritisk vurdering af de mange undersøgelser og har sammenfattet hvilken effekt, som kan forventes af forskellige typer feedback.

 

Læs undersøgelsen Impact of feedback about energy consumption

 

Mere om projektet Energibesparende effekter af feedback om energiforbrug

 

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv

 

Aktuelle projekter
Læs om projekter, som Ea Energianalyse deltager i her.

 

 

Opdateret 17.06.2015

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

 

Energy Cost Calculator er et interaktivt værktøj, hvor brugerne kan justere på en række parametre i beregninger af forskellige teknologiersomkostningerne ved elproduktion.

 

Energy Cost Calculator tilbyder en fleksibilitet, hvor brugeren har mulighed for selv at bestemme mange af de data, som ligger til grund for beregningerne. Det er muligt fx at vælge mellem forskellige brændselspriser, rentesatser, mv.

 

Læs mere og få adgang på energycalculator.dk

 

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096