29-05-2017

Teknisk workshop i Hanoi, Vietnam

Ea Energianalyse har været involveret i arbejdet med at øge VE-integrationen i den Vietnamesiske elsektor siden 2015, bl.a. via diverse analysearbejder og hjælp til kapacitetsopbygning.

 

Inden for vores engagement i det dansk-vietnamesiske samarbejde mellem Energistyrelsen, den danske ambassade i Vietnam og Ministeriet for Industri og Handel i Vietnam, har vi for nylig præsenteret vores langsigtede VE-scenarioanalyse på en teknisk workshop i Hanoi, Vietnam. En analyse, som er lavet ved hjælp af energimarkedsmodellen Balmorel.


Resultaterne af analysen vil blive samlet i en tekniske rapport og indpasset i Vietnams Energy Outlook rapport, som forventes at blive en fælles udgivelse fra Energistyrelsen og Ministeriet for Industri og Handel i Vietnam.


Hvis du vil vide mere, kan du læse om vores projekter i Vietnam her:

 

 

 

22-05-2017

30% reduktion af CO2 for vejtransport i EU

Klimpolitik handler i stigende grad om transport (knap 25% af de samlede udledninger), og om hvordan EU og medlemslandene får gang i den grønne omstilling i perioden frem til 2030.

 

For at få belyst mulighederne for, hvad der skal til og få belyst de samfundsøkonomiske omkostninger, har Energifonden finansieret en analyse, der er udført af Ea Energianalyse. Analysen bygger videre på en lignende analyse af mulighederne i Danmark, der blev offentliggjort i november 2015.

 

Analysen er baseret på 2 scenarier: Et Business as Usual (BaU) scenarie og et 30% scenarie, hvor CO2-udledningen reduceres med 30% i forhold til 2005.

 

 

Analysen viser at:

  • EU kan nå 30% reduktion for vejtransporten, hvis der er politisk vilje til nye politiske tiltag
  • Uden en politisk indsats vil der være en underopfyldelse på 15%-point i 2030, der skal dækkes ind af reduktioner andre steder (landbrug, bygninger mv.)
  • Hvis man satser på at nå de 30% i 2030 vil den årlige samfundsøkonomiske pris ved at reducere CO2 falde dramatisk, dvs. til omkring nul i 2030 og vil herefter fortsætte nedad og blive negativ.
  • Resultatet afhænger af tre indsatser: krav til køretøjers effektivitet (inkl. lastbiler og busser), flere elbiler og brug af mere biobrændstof.
  • Hvis man tager én af disse tre indsatser ud af ”ligningen”, bliver det meget svært at nå målet på 30% uden at da de resterende to indsatser skal trække en urealistisk høj del af læsset.

 

Resultaterne blev præsenteret på konferencen "EU roadmap for decarbonizing road transport towards 2030", som blev afholdt i Bruxelles d. 3. maj.

Læs mere om projektet og download analysen Grøn transport roadmap for EU.

 

 

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv.

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 29.05.2017

 

Læs mere her

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

Læs mere og prøv energycalculator.dk

 

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096