28.08.2015

Private virksomheders erfaringer med energibesparelser

Ea Energianalyse har sammen med Viegand Maagoe udarbejdet en systematisk analyse af private virksomheders erfaringer med energispareprojekter for Energistyrelsen, som nu er offentliggjort.

 

Arbejdet har bl.a. kortlagt, hvad der har indflydelse på virksomhedernes beslutning om at gennemføre energispareprojekter samt hvilke udfordringer virksomhederne oplever i forbindelse med gennemførelsen af energispareprojekter.

 

I rapporten peges på en række måder at øge interessen for energibesparende projekter i de private virksomheder, og hvordan virksomhederne kan understøttes i dette.

 

Læs rapporten Virksomheders erfaringer med energibesparelser

 

Læs mere om Energistyrelsens fokus på energibesparelser i private virksomheder i artiklen Danske virksomheder har stadig masser af potentiale for energibesparelser

 

20.08.2015

Velkommen til Ingeborg Ørbech og Jens Frandsen

Ea har udvidet medarbejderstanden med to nye konsulenter, Ingeborg og Jens. Ingeborg er cand.scient.oecon, og kommer blandt andet til at arbejde med Energipriser, Energipolitisk regulering og Elmarkedsanalyser. Jens er datalog, hans opgaver vil primært være med databaser, Software udvikling og IT Strategi.

 

16.06.2015

Øget integration og kapacitet vil reducere CO2-udledning

Ea Energianalyse har deltaget i et studium af effekterne ved en øget integration af elsystemerne mellem de nordiske lande og Tyskland.

 

Analysen viser blandt andet at øget integration af elsystemerne mellem de nordiske lande og Tyskland vil reducere CO2-udledning gennem en bedre udnyttelse af den vedvarende energi. Modelberegningerne peger på at der frem mod 2030 kan forventes et betydeligt produktionsoverskud i Norden, som kan udgøre en væsentligt driver for udbygningen med transmissionskapacitet.

 

Det fremgår desuden, at en kraftig udbygning med vedvarende energi i elsystemet vil øge værdien af at udbygge kapaciteten i transmissionsnettet mellem de nordiske lande og Tyskland betragteligt.

 

Læs mere om undersøgelsen og de vigtigste resultater i rapporten Increased integration of the Nordic and German electric systems - summary of findings

 

Læs mere om projektet, der blev udført for Agora Energiewende og Global Utmaning: Effekter af øget integration af det nordiske og det tyske elsystem hvor også den fulde rapport kan hentes.

 

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 28.08.2015

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

 

Energy Cost Calculator er et interaktivt værktøj, hvor brugerne kan justere på en række parametre i beregninger af forskellige teknologiersomkostningerne ved elproduktion.

 

Energy Cost Calculator tilbyder en fleksibilitet, hvor brugeren har mulighed for selv at bestemme mange af de data, som ligger til grund for beregningerne. Det er muligt fx at vælge mellem forskellige brændselspriser, rentesatser, mv.

 

Læs mere og få adgang på energycalculator.dk

 

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096