09-06-2017

Vi har brug for et smartere tilskudssystem

Ea Energianalyse udtaler sig i dag i Ingeniøren, om behovet for nye støtteprincipper til vind- og solcellestrøm.

 

Vindmøller og store solcelleanlæg har traditionelt modtaget støtte enten som et pristillæg til elmarkedsprisen eller en fastprisafregning, men begge systemer har væsentlige ulemper.

 

Tilskudsordninger, der er baseret på et pristillæg til elmarkedsprisen, indebærer et risikoelement ifølge partner ved Ea Energianalyse, Anders Kofoed-Wiuff:

 

 

- Sagen er, at de fremtidige elpriser i Danmark er vanskelige at forudse, da de i høj grad bestemmes af politiske tiltag. Et eksempel er den fremtidige indretning af kvotesystemet og eventuelle ændringer i elmarkedsmodellen m.v. Den usikkerhed vil alle investorer tage sig betalt for i form af et større tilskudsbehov og dermed en større regning til de skatteydere som grundlæggende vil den grønne omstilling så billigt som muligt. Hertil kommer, at risikoelementet vurderes særligt stort for den type investorer der ved mere om vindmøller end om prisprognoser i elmarkedet. Og den type investorer bør også kunne komme i betragtning.

 

Omvendt vil en traditionel fastpris afregning give stor sikkerhed for investorer, men ulempen er, at den ikke tager hensyn til at elektricitet har forskellig værdi alt efter hvor i systemet møllerne placeres, og hvornår VE-strømmen produceres fortæller Anders Kofoed-Wiuff:

 

 

- Den model, vi foreslår, kombinerer de bedste elementer fra ovenstående to grundmodeller. Idéen er dels at der før udbuddet beregnes en værdifaktor for det enkelte delmarked. Det kan fx. betyde, at en møllepark i Vestdanmark skal byde 1 øre lavere for at udkonkurrere en møllepark i Østdanmark, hvor vindstrømmen måske er mere værd. Endvidere kan der indlægges en mekanisme der efter samme princip som grundbeløbet til decentral kraftvarme sikrer, at VE anlæggene har incitament til at reagere på variationerne i elprisen time for time. Herved sikres at der opnås maksimal værdi af elproduktionen fra VE-anlægget.

 

 

 

 

01-06-2017

Ea støtter udviklingen af ​​et indonesisk teknologikatalog

Ea Energianalyse støtter, i samarbejde med Energistyrelsen, den danske ambassade i Indonesien og det indonesiske agentur for vurdering og anvendelse af teknologi (BPPT), udviklingen af ​​et indonesisk teknologikatalog for det nationale energiråd (NEC) i Indonesien. Projektet blev igangsat med en workshop i Jakarta i starten af maj, hvor der var stor interesse for og enighed om katalogets relevans blandt de mange fremstående indonesiske interessenter som deltog.

 

Du kan læse mere om projektet her.

 

 

 

 

29-05-2017

Teknisk workshop i Hanoi, Vietnam

Ea Energianalyse har været involveret i arbejdet med at øge VE-integrationen i den Vietnamesiske elsektor siden 2015, bl.a. via diverse analysearbejder og hjælp til kapacitetsopbygning.

 

Inden for vores engagement i det dansk-vietnamesiske samarbejde mellem Energistyrelsen, den danske ambassade i Vietnam og Ministeriet for Industri og Handel i Vietnam, har vi for nylig præsenteret vores langsigtede VE-scenarioanalyse på en teknisk workshop i Hanoi, Vietnam. En analyse, som er lavet ved hjælp af energimarkedsmodellen Balmorel.


Resultaterne af analysen vil blive samlet i en tekniske rapport og indpasset i Vietnams Energy Outlook rapport, som forventes at blive en fælles udgivelse fra Energistyrelsen og Ministeriet for Industri og Handel i Vietnam.


Hvis du vil vide mere, kan du læse om vores projekter i Vietnam her:

 

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv.

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 09.06.2017

 

Læs mere her

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

Læs mere og prøv energycalculator.dk

 

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096