24-11-2015

Nordisk pavilion på COP21

De nordiske lande har i regi af Nordisk Ministerråd en fælles pavillon ved FNs klimaforhandlinger i Paris d. 30 november til 11. december, 2015. En spændende serie af begivenheder vil præsentere det nordiske perspektiv på COP21 og en bred vifte af grønne løsninger fra de nordiske klimapionerer.

 

Læs mere på norden.org

 

Ea Energianalyse har i den forbindelse udarbejdet materiale for Energistyrelsen i forlængelse af projektet Evaluering af SEP-puljen og den grønne superpulje samt konferencen The role of Nordic municipalities and regions in the green transition

I forbindelse med COP21 afholdes en række interessante side-events. Tre af disse er:
Nordic metropoles combatting climate change

De fem nordiske metropoler præsenterer deres klimastrategier, efterfulgt af en paneldebat styret af Hans Jørgen Koch, Direktør, Nordic Energy Research.

 

Nordsyn – Nordic market surveillance cooperation for eco-design, energy labelling and circular economy
Lovisa Blomqvist, Desk Officer, Energimyndigheten præsenterer det nordiske samarbejdsprojekt, efterfulgt af en diskussionsworkshop.

 

The Nordic electricity market, how joint cooperation can contribute to reaching climate goal
Det nordiske elmarked vurderes af mange som det mest udviklede elmarked i verden. Side-eventet vil fokusere på en diskussion af, hvordan et tværnationalt elmarkedssamarbejde kan bidrage til realiseringen af de globale klimamålsætninger.

 

19-11-2015

Danske erfaringer med Energispareforpligtelser delt

Mikael Togeby deltog i seminaret “Increasing energy efficiency in the industry”, organiseret af SEVEn i Prag med et oplæg om danske erfaringer med Energispareforpligtelser.

 

Hent præsentationen The Danish experience with Energy Efficiency Obligations (EEO) - and its effects on industrial energy efficiency

 

Læs mere om Ea Energianalyses andre projekter om Energibesparelser

 

Alle præsentationer fra seminaret kan hentes på www.svn.cz

 

 

16-11-2015

Reduktion af CO2 udledning fra vejtransport med 35-40% frem mod 2030

Det er muligt at reducere CO2 udledning fra vejtransport med 35-40% frem mod 2030 ved at anvende et miks af teknologier og virkemidler.

Analysen peger endvidere på, at en reduktion på 35 % vil være omkostningsneutral ved en marginal CO2 pris på 1000 kr/ton, og at det er samfundsøkonomisk billigere (målt i kr/ton) at gå videre til 40% CO2 reduktion end at opnå de første 35%.

 

Læs mere om projektet Grøn Roadmap 2030

 

Hent rapporten Grøn Roadmap 2030 – Scenarier og virkemidler til omstilling af transportsektorens energiforbrug

 

 

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 26.11.2015

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

 

Energy Cost Calculator er et interaktivt værktøj, hvor brugerne kan justere på en række parametre i beregninger af forskellige teknologiersomkostningerne ved elproduktion.

 

Energy Cost Calculator tilbyder en fleksibilitet, hvor brugeren har mulighed for selv at bestemme mange af de data, som ligger til grund for beregningerne. Det er muligt fx at vælge mellem forskellige brændselspriser, rentesatser, mv.

 

Læs mere og få adgang på energycalculator.dk

 

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096