02-05-2016

Invitation: Danish Meets German Energy Transition

Ea Energianalyse inviterer sammen med Agora Energiewende, Energistyrelsen og DTU Management Engineering til arrangementet ”Danish meets German energy transition” d. 26. maj kl 10-16 i Energistyrelsens kantine. Det er gratis at deltage.

 

Danmark og Tyskland deler en del af de udfordringer og muligheder, der opstår i omstilling af energisystemet, og til dette arrangement udfoldes temaer som fx de seneste udviklinger i energipolitikken i de to lande, hvad er perspektiverne for integration af vind på tværs af grænser.

 

Tilmeld dig og læs mere om arrangementet på agora-energiewende.de

 

Hent programmet for Danish meets German energy transition

 

 

28-04-2016

Elpriser og elmarkedet tema i Penge på DR1

Elpriser, elregningernes sammensætning og det frie elmarked var temaet i gårsdagens udgave af Penge på DR1, der illustrerede, at det stadig er de færreste forbrugere, som aktivt tager stilling til, hvilket elselskab, der skal levere strømmen.

 

Mikael Togeby, Partner i Ea Energianalyse, hjalp i programmet en forbruger med at få overblik over elforbruget, de så sammen på, hvad der kan gøres for at minimere forbruget, og ikke mindst gav Mikael Togeby gode råd til overvejelser om skift af elselskab.

 

Se programmet Penge – Strøm på elselskabet

 

Læs mere

 

 

11-03-2016

Analyse af økonomisk rentabilitet af geotermisk varme

Ea Energianalyse har sammen med COWI, Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab og GEUS gennemført en screening af geotermis potentiale i 28 udvalgte fjernvarmeområder i Danmark.

 

Analysen viser, at geotermi kun vil være selskabsøkonomisk fordelagtigt i nogle få af områderne. Samfundsøkonomisk ser det dog noget bedre ud, og geotermisk varme er flere steder konkurrencedygtig med de øvrige muligheder for produktion af varme. Samlet set har geotermi et begrænset økonomisk potentiale, hvilket især skyldes konkurrencen med biomasse, der er afgiftsfritaget, og dette vurderes at være den største barriere for udbygningen med geotermi.

 

Til gengæld kan geotermisk varme bidrage til en flerstrenget fjernvarmeforsyning, så følsomheden for eventuelle prisstigninger på importerede brændsler som for eksempel biomasse reduceres.

 

Læs mere om projektet Integration af geotermisk varme i fjernvarmesystemet

 

Læs mere om analysen og dens resultater i rapporten Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder

 

 

Arkiv

Tidligere indlæg her på siden kan findes i vores arkiv

 

Aktuelle projekter
Læs om Ea Energianalyses aktuelle projekter.

 

 

Opdateret 02.05.2016

 

Energy Cost Calculator

 

Energy Cost Calculator

 

 

Energy Cost Calculator er et interaktivt værktøj, hvor brugerne kan justere på en række parametre i beregninger af forskellige teknologiersomkostningerne ved elproduktion.

 

Energy Cost Calculator tilbyder en fleksibilitet, hvor brugeren har mulighed for selv at bestemme mange af de data, som ligger til grund for beregningerne. Det er muligt fx at vælge mellem forskellige brændselspriser, rentesatser, mv.

 

Læs mere og få adgang på energycalculator.dk

 

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th. • 1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096