Seneste nyheder

9 december 2020

Ea citeres i Ingeniøren

Ea Energianalyse udfører scenarieanalyser af elsystemets udvikling i Danmark, Europa og en række andre lande og regioner. De nyeste analyser viser at vind og sol leverer 80% af..

25 november 2020

Brint og PtX i fremtidens energisystem

Notatet ”Brint og PtX i fremtidens energisystem” er udarbejdet af Ea Energianalyse for Dansk Energi som baggrundsmateriale til  rapporten ”Anbefalinger til en dansk strategi for Power-to-X”. I notatet..

Igangværende projekter

I projektet Nordic Clean Energy Scenarios udvikles energiscenarier for at vise hvordan de nordiske lande kan blive klimaneutrale frem mod 2050. Fokus er på de energirelaterede drivhusgasemissioner som..

I dette projekt bidrager Ea Energianalyse til udarbejdelsen af en klimastrategi for Region Syddanmark, der skal belyse handlemuligheder for regionen og dens kommuner i forhold til at imødekomme..

Til brug for Energistyrelsens foreløbige og endelig årsstatistik for 2019, estimerede Ea Energianalyse i dette projekt udviklingen i Danmarks forbrug af brænde, halm, skovflis, træaffald og træpiller uden for forsyningssektoren, samt importen af brændslerne i 2019.  Forbrugstallene kategoriseres efter forbrug i:  Private boliger  Offentlig service ..