Seneste nyheder

14 september 2021

Nordic Clean Energy Scenarios er blevet lanceret

Projektet Nordic Clean Energy Scenarios benytter scenariemodellering til at identificere de handlinger, der er nødvendige for at reducere energirelaterede udledninger af drivhusgasser, og til at kortlægge mulige langsigtede..

10 september 2021

Ea underviser igen på Balmorelkursus

I august afholdt DTU et fireugers kursus om energisystemmodellen Balmorel. Til dette kursus blev DTU støttet af Ea Energianalyse og Energy Modelling Lab. Kurset havde 20 deltagere fra..

8 september 2021

Vi søger nye kollegaer

Ea Energianalyse søger en konsulent til energisystemanalyser, samt en studerende til at indgå i vores IT-team. Energisystemkonsulent Vi søger en ny konsulent med vid forståelse for energisystemer, der..

Igangværende projekter

Gentofte Kommune er sammen med 45 andre kommuner blevet en del af DK2020-projektets anden fase. Igennem DK2020 forpligter kommunerne sig på at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op..

I DK2020-projektet forpligter kommuner sig på at udvikle og implementere klimahandlingsplaner, som lever op til Parismålsætningen. Rudersdal Kommune er sammen med 45 andre kommuner blevet en del af..

Som en del af et konsortium med COWI, Viegand Maagøe og DTU, skal Ea Energianalyse bidrage med analyser til projekter inden for fem rammekontrakter i 2020-2023. Aftalen er..